Çevre Politikası

ORENT Ahşap Kurutma ve Isıl İşlem Sistemleri olarak tüm faaliyetlerimizi çevreyi gözeterek yürütmek temel ilkemizdir.

 

Bu çerçevede:

■ Kirliliğin önlenmesi amacıyla süreçlerimizi, malzemelerimizi ve çalışanlarımızı faaliyetlerimizin çevre etkilerini azaltacak şekilde yönetiriz.
■ Yasaların, müşterilerimizin ve iş birliği yaptığımız firmaların çevre ile ilgili taleplerini yerine getiririz.
■ Çalışanlarımıza çevre bilinci ve sorumluluğu vererek, faaliyetlerimizde çevreyi göz önünde bulundururuz.
■ Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları en az indirgeriz.
Faaliyetlerimiz için gerekli doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltırız.
■ Faaliyetlerimizde kullandığımız hammadde, yardımcı malzeme/maddeleri verimli şekilde kullanırız.
■ Faaliyetlerimizi Çevrenin Korunması prensibine uygun olarak gerçekleştiririz.