İnsan Kaynakları

ORENT olarak stratejik hedeflerimize ulaşmadaki başarımızın, çalışanlarımızın yetkinliklerine, kendilerini geliştirme ve ORENT için katma değer yaratma isteklerine bağlı olduğunun bilincindeyiz.

Biz de ORENT İnsan Kaynakları olarak, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini destekleyecek, kişisel sorumluluk üstlenmelerini sağlayacak, takım çalışması ve işbirliğini geliştirecek güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için etkin İnsan Kaynakları uygulamaları geliştirmekten kendimizi sorumlu tutarız.

İnsan Kaynakları uygulamalarımız insana saygı, karşılıklı güven ve fırsat eşitliği prensiplerine dayanır.

Her çalışanımıza, başvuru anından başlayarak ORENT’de ki tüm çalışma yaşamı boyunca ve sonrasında saygı, güven ve eşitlik prensiplerine uygun olarak davranırız.

İnsan Kaynakları Departmanı olarak hedefimiz; ORENT’in iş stratejileri ile uyumlu, ORENT’i geleceğe taşıyacak İK stratejileri ve uygulamaları geliştirmektir.

 

 Bu amaçla;

■ İşin gerektirdiği profesyonel ve sosyal yetkinliklere sahip kişileri organizasyona kazandırır ve ORENT’e hızla entegre olmalarını sağlarız.

■ Çalışanlarımızın performansının objektif olarak değerlendirilmesine olanak sağlayacak, güçlendirecek ve geliştirecek ölçme ve değerlendirme sistemleri kurarız.

■ Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma ortamını sağlar, onları sorumluluk almaya teşvik ederiz.

■ Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim olanakları sağlayarak başarılarını artırmaya ve onları daha üst görevlere hazırlamaya çalışırız.

■ Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, tüm iletişim kanallarının etkin kullanıldığı bir çalışma ortamı yaratarak yeni fikirlerin oluşmasına ve önerilmesine zemin hazırlarız.

 

İş başvurusunda bulunmak için iletişim